Afschaffing bedrijfsbeheer vanaf 1 september 2018

Normaal gezien ging het attest bedrijfsbeheer pas vanaf 1 september 2019 afgeschaft worden. Op de ministerraad van 2 februari 2018 werd onlangs beslist om de vereiste voor het attest bedrijfsbeheer een jaar vroeger af te schaffen. Vanaf 1 september 2018 zal je geen attest bedrijfsbeheer meer nodig hebben in het Vlaamse Gewest (in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest verandert er voorlopig niets).

Tot voor kort moest elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon die een handelsactiviteit wenste uit te oefenen de nodige ondernemersvaardigheden bewijzen, zijnde basiskennis bedrijfsbeheer en in het geval van een gereglementeerd beroep een specifieke beroepsbekwaamheid. Omdat deze zogenaamde ‘vestigingswet’ in strijd was met een Europese richtlijn werd ze ondertussen aangepast.

Heeft u een eenmanszaak, dan is het mogelijk dat u in het verleden een beroep heeft moeten doen op uw echtgenote, partner of familielid voor het aantonen van de basiskennis bedrijfsbeheer. Bent u liever niet meer afhankelijk van deze persoon? Dan kan u nu alvast laten zorgen voor de schrapping van de aangestelde.

De Vlaamse regering heeft nu ook besloten om de lijn eveneens door te trekken voor de gereglementeerde activiteiten in de bouwsector. Het voorstel werd overgemaakt aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen voor advies. Het is nog even wachten op het definitieve besluit. Indien je vanaf 1 januari 2019 als zelfstandige in de bouwsector aan de slag wil gaan, dan moet je wellicht geen kennis meer aantonen op voorwaarde dat je in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd bent of indien de maatschappelijke zetel daar gevestigd is.

Wenst u zich als zelfstandige te vestigen, laat u dan ook adviseren en bijstaan bij uw plannen. Zonder degelijke voorbereiding is de kans om te falen immers groter. U bent bij ons aan het goede adres om u als starter te laten begeleiden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

 (Bron: ikbenzelfstandige)