Aanpassing voordeel van alle aard voor privégebruik van IT-apparaten.

Vanaf 1 januari 2018 - aanpassing voordeel van alle aard voor privégebruik van IT-apparaten.

Veel werkgevers stellen gratis een PC, GSM of tablet ter beschikking van hun werknemers. Indien deze toestellen ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé belastbaar voordeel van alle aard. Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd op 2 manieren.

  • de bedragen worden aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling
  • de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën

Bedragen vanaf 1 januari 2018

PC of laptop: € 6/maand - € 72/jaar
Internetaansluiting: € 5/maand - € 60/jaar
(!) ongeacht het aantal ter beschikking gestelde internetverbindingen.
Tablet: € 3/maand - € 36/jaar
Gsm: toestel: € 3/maand - € 36/jaar
telefoonabonnement: €4/ maand - € 48/ jaar
Toestel + abonnement: € 7/maand - € 78/jaar
Smartphone: toestel: € 3/maand - € 36/jaar
telefoonabonnement €4/ maand - € 48/ jaar
Internetaansluiting: € 5/maand - € 60/jaar
Toestel + tel.abo + internetaansluiting: € 12/maand - €144/jaar

 

Wat als er enkel professioneel gebruik is?
Zoals dit altijd al het geval was, moet er geen voordeel in natura worden aangegeven als alleen professioneel gebruik van deze door de werkgever ter beschikking gestelde tools toegestaan is.