Vergoeding binnenlandse dienstreizen: nieuwe voorwaarden en bedragen

Vergoeding binnenlandse dienstreizen: nieuwe voorwaarden en bedragen

De werknemer die voor het werk een dienstreis moet ondernemen, maakt onderweg kosten om te eten en te drinken. De kosten mogen op forfaitaire wijze door de werkgever vergoed worden.
De belastingvrije forfaits zijn gebaseerd op de forfaits die ambtenaren hiervoor ontvangen. Deze forfaits gelden ook als norm voor de privésector.

 

Maaltijd- of dagvergoeding

Het bedrag van de dagelijkse vergoeding voor verblijfkosten bedraagt 16,73 euro (niet-geïndexeerd 10 euro) voor een verplaatsing van minimum 6 uur. De maximale maandvergoeding bij regelmatige dienstreizen bedraagt 267,68 euro.

Voorwaarden:

  • verplaatsing minimaal 6 uur
  • de werkgever of een derde neemt de maaltijdkosten niet ten laste
  • werkgever of een derde mag de maaltijdkosten niet op een andere wijze vergoeden (geen gratis maaltijd aangeboden door klant of leverancier, gebruik bedrijfsrestaurant)

Logies op eigen kosten

Als het personeelslid in het kader van de uitoefening van zijn functie buiten zijn woonplaats moet logeren, is er een aanvullende vergoeding voor verblijfskosten voorzien. Het bedrag van de vergoeding bedraag 125,51 euro per nacht (niet-geïndexeerd 75 euro).

Voorwaarden:

  • de werkgever of de vennootschap neemt de kosten niet op zich
  • er is geen ander voordeel van dezelfde aard voor het logies.